Novinky

Oceliarsky priemysel má významnú úlohu v Európskej a Slovenskej ekonomike. Po Číne je EÚ dokonca druhým najväčším svetovým výrobcom ocele.

Čína vyrába a vyváža oceľ masovo, čím zastrešuje až takmer polovicu svetovej produkcie ocele. EÚ sa však k výrobe ocele stavia zodpovednejšie, preto zaviedla prísnejšie ekologické opatrenia.

Vďaka tomu je oceliarsky priemysel v Európe na vzostupe. Dopyt po oceli rastie, hlavne regionálne a výrazný vplyv má na to práve ochranárske opatrenie životného prostredia.

Ako vyzerá oceliarsky priemysel na Slovensku?

Oceliarsky priemysel je jedným z hlavných pilierov Slovenského priemyslu. Zabezpečuje totiž zamestnanosť a stabilitu domáceho hospodárstva. Na Slovensku dosahuje toto odvetvie obrat na národnom HDP viac ako 6%.

Rastie aj svetová cena ocele a dopyt, vďaka čomu oceliarske odvetvie napreduje. Tento priemysel tiež tvorí základ pre tvorbu materiálu ďalších priemyslov ako je hutníctvo, stavebníctvo, strojárstvo, energetika či automobily.

Oceľ má nenahraditeľné výhody v stavebníctve

Hutný materiál, no najmä oceľ je jedným z najpoužívanejších konštrukčných materiálov. Vďačí za to hlavne svojim vyváženým vlastnostiam ako je pevnosť, pružnosť, jednoduchosť opracovania a možnosť recyklácie.

Napr. oproti železobetónu, či konštrukcií z iných materiálov ponúka rýchlejšiu a menej nákladnú možnosť výstavby. Produkty z ocele sú typické nízkou hmotnosťou a ľahkou montážou či demontážou, keďže sa jednoducho spájajú s ostatnými materiálmi. Zároveň sú odolné voči prírodným živlom a disponujú veľmi dlhou životnosťou.

Oceľ je šetrná k životnému prostrediu

Prírodné zdroje sú obmedzené, preto je potrebné hľadať udržateľné spôsoby, ako sú recyklácia. To je práve najväčšou výhodou ocele. Jej chemické a fyzikálne vlastnosti sa v priebehu recyklácie nemenia, čo umožňuje neustále vyrábať novú oceľ zo starej.

Aj samotná výroba ocele je energeticky menej náročná, hlavne v porovnaní s inými materiálmi. Recyklovanie starej ocele spotrebuje len približne tretinu energie, ktorá je potrebná na výrobu novej ocele.

Novú oceľ je možné vyrobiť bez pridaného materiálu a pri recyklovaní sa jednoducho separuje od ostatného odpadu, za čo vďačí svojim magnetickým vlastnostiam.

Vďaka recyklácii je tak oceľ ekonomicky a ekologicky udržateľný materiál. Jej používanie vo veľkej miere znižuje celkové množstvo použitej energie, odpadu a znečisťujúcich látok.

Steel Team s.r.o. vám ponúka najvyužívanejší hutnícky materiál ako sú produkty z ocele, hliníku a nerezu, presne podľa vašich požiadaviek. Zabezpečíme vám aj dopravu materiálu a tiež poskytneme poradenský servis.