Ing. Peter Balint

Konateľ spoločnosti

Ing. Miroslava Kostovčíková

Finančná manažérka

Ing. Marián Kurák

Obchodný riaditeľ

Ing. Lívia Štecová

Obchodná manažérka

Romana Kočišová

Obchodná manažérka

Melánia Puškárová

Nákupca

PhDr. Ivana Bercíková

Asistentka predaja

Iveta Hlatká

Obchodná manažérka